Riksdagens protokoll 2006/07:89 Torsdagen den 12 april

Riksdagens protokoll 2006/07:89

Riksdagens protokoll

2006/07:89

Torsdagen den 12 april

Kl. 12:00 - 19:26

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 4 april. 

2 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: 

Interpellation 2006/07:465

Till riksdagen  

Interpellation 2006/07:465 Nuclear Suppliers Group 

av Veronica Palm (s) 

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 8 maj 2007. 

Skälet till dröjsmålet är resor samt tidigare inbokade engagemang. 

Stockholm den 4 april 2007 
Utrikesdepartementet 

Carl Bildt

3 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades 

Proposition  
2006/07:110 till trafikutskottet  

Motioner  
2006/07:Sf13–Sf15 till socialförsäkringsutskottet 

4
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.