Riksdagens protokoll 2006/07:93 Onsdagen den 18 april

Riksdagens protokoll 2006/07:93

Riksdagens protokoll

2006/07:93

Onsdagen den 18 april

Kl. 09:00 - 19:46

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 12 april. 

2 § Allmän debattimme

Barn och socialtjänsten

Anf. 1 SOLVEIG HELLQUIST (fp):

Fru talman! Den grava försummelse av socialtjänsten i Vetlanda som uppdagades i Uppdrag granskning i fallet Louise har ju med rätta upprört mångas känslor. Sådana fall har funnits även tidigare år. 

Det jag vill sätta fokus på i dag är inte bara de extrema fallen utan det faktum att det just nu i dag finns många barn i Sverige som lever i utsatta situationer och inte får den hjälp de behöver. Det är barn som utsätts för misshandel och övergrepp, bevittnar våld, befinner sig i vårdnadstvister eller försummas på olika sätt. 

Jag har i
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida