Riksdagens protokoll 2006/07:117 Torsdagen den 31 maj

Riksdagens protokoll 2006/07:117

Riksdagens protokoll

2006/07:117

Torsdagen den 31 maj

Kl. 12:00 - 19:45

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 25 maj. 

2 § Avsägelse

Förste vice talmannen meddelade att
Magdalena Andersson
(m) avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser:  

Interpellation 2006/07:570

Till riksdagen 

Interpellation 2006/07:570 Människor med utländsk bakgrund som står längst bort från arbetsmarknaden  

av Nikos Papadopoulos (s)  

Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 21 juni 2007. 

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor.  
Stockholm den 25 maj 2007 
Arbetsmarknadsdepartementet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.