Riksdagens protokoll 2007/08:32 Onsdagen den 28 november

Riksdagens protokoll 2007/08:32

Riksdagens protokoll

2007/08:32

Onsdagen den 28 november

Kl. 09:00 - 17:40

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 22 november. 

2 § Meddelande om preliminär plan för kammarens sammanträden

Förste vice talmannen meddelade att en preliminär plan för kammarens sammanträden
våren 2008 till och med den 21 mars
delats ut till kammarens ledamöter. 

3 § Allmän debattimme

Infrastrukturinvesteringars betydelse för tillväxten

Anf. 1 LEIF PETTERSSON (s):

Herr talman! Under hösten nåddes vi av mycket glädjande nyheter från Pajala. Ett amerikanskt företag, Northland Resources, har efter provbrytning långt framskridna planer på att starta gruvbrytning i området. Två gruvor på den svenska sidan, i Sahavaara och Tapulivuoma, och en på den finska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.