Riksdagens protokoll 2007/08:42 Onsdagen den 12 december

Riksdagens protokoll 2007/08:42

Riksdagens protokoll

2007/08:42

Onsdagen den 12 december

Kl. 10:30 - 22:18

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 6 december. 

2 § Anmälan om val av ordförande i trafikutskottet

Förste vice talmannen meddelade att
Ibrahim Baylan
(s) valts till ordförande i trafikutskottet från och med den 1 januari 2008.  

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2007/08:246

Till riksdagen  

Interpellation 2007/08:246 Driftersättning till Gunnarns flygplats 

av Britta Rådström (s) 

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 18 december 2007. 

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade engagemang och att det inte finns tid i kammaren. 

Stockholm
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.