Riksdagens protokoll 2007/08:43 Torsdagen den 13 december

Riksdagens protokoll 2007/08:43

Riksdagens protokoll

2007/08:43

Torsdagen den 13 december

Kl. 10:00 - 21:59

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 7 december. 

2 § Ledighet

Förste vice talmannen meddelade att
Fredrik Lundh
(s) ansökt om fortsatt ledighet under tiden den 1 februari–31 mars 2008.  

Kammaren biföll denna ansökan. 

Förste vice talmannen anmälde att
Hannah Bergstedt
(s) skulle fortsätta att tjänstgöra som ersättare för Fredrik Lundh. 

3 § Anmälan om val av ordförande i utbildningsutskottet

Förste vice talmannen anmälde att
Ulrika Carlsson
i Skövde (c) valts till ordförande i utbildningsutskottet under tiden den 1 januari–7 april 2008. 

4 § Beslut om ärenden som slutdebatterats den 12 december

UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd 
Kammaren
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida