Riksdagens protokoll 2007/08:47 Onsdagen den 19 december

Riksdagens protokoll 2007/08:47

Riksdagens protokoll

2007/08:47

Onsdagen den 19 december

Kl. 09:00 - 16:11

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 13 december. 

2 § Beslut om ärenden som slutdebatterats den 17 december

NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv 

Punkt 1
(Mål för och inriktning av näringspolitiken)  
1. utskottet 
2. res. 1 (s, v) 
3. res. 2 (mp) 
Förberedande votering: 
133 för res. 1 
15 för res. 2 
154 avstod 
47 frånvarande 
Kammaren biträdde res. 1. 
Huvudvotering: 
156 för utskottet 
134 för res. 1 
15 avstod 
44 frånvarande 
Kammaren biföll utskottets förslag. 
Partivis fördelning av rösterna: 
För utskottet: 86 m, 25 c, 23 fp, 22 kd  
För res. 1: 115 s, 19 v  
Avstod: 15 mp  
Frånvarande: 15 s, 11 m, 4 c, 5 fp, 2 kd, 3 v, 4 mp  

Punkterna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.