Riksdagens protokoll 2007/08:56 Onsdagen den 23 januari

Riksdagens protokoll 2007/08:56

Riksdagens protokoll

2007/08:56

Onsdagen den 23 januari

Kl. 09:00 - 16:16

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 17 januari. 

2 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: 

Interpellation 2007/08:318

Till riksdagen  

Interpellation 2007/08:318 Regeringen, fordonsindustrin och framtiden 

av Lars Johansson (s) 

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 12 februari 2008. 

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade engagemang. 

Stockholm den 18 januari 2008 
Näringsdepartementet 
Maud Olofsson (c)  
Enligt uppdrag 

Margareta Gårdmark Nylén

Tf. expeditionschef 

3 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades 

Motioner 
2007/08:So8
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.