Riksdagens snabbprotokoll 2007/08:68 Onsdagen den 20 februari

Riksdagens protokoll 2007/08:68

Riksdagens snabbprotokoll

2007/08:68

Onsdagen den 20 februari

Kl. 09:00 - 16:19

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 14 februari. 

2 § Val till styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Företogs val av två suppleanter till styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond. Valet avsåg tiden den 20 februari–31 oktober 2008.  

Kammaren valde i enlighet med valberedningens förslag till  

suppleanter i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Inger Österdahl, professor 
Bo Molander, professor 

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2007/08:390

Till riksdagen  

Interpellation 2007/08:390 Förbud mot industriellt framställda
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.