Riksdagens protokoll 2007/08:87 Onsdagen den 2 april

Riksdagens protokoll 2007/08:87

Riksdagens protokoll

2007/08:87

Onsdagen den 2 april

Kl. 09:00 - 22:54

1 § Aktuell debatt: Migrations- och integrationspolitiken

Anf. 1 FREDRICK FEDERLEY (c):

Herr talman! God morgon kära kolleger i Sveriges riksdag! 

Från Centerpartiets sida har vi begärt denna aktuella debatt efter den senaste tidens diskussion om framför allt integrationspolitiken men också i anslutning till de migrationspolitiska debatter som vi har haft. Vi har känt en oro från Centerpartiets sida för att en ny politisk linje håller på att växa fram i den svenska integrationsdebatten som grundar sig alltmer på tvång och allt mindre på en tilltro till att människor faktiskt kommer till Sverige för att aktivt och med ett ärligt uppsåt vara med och bidra.  

Vi har också i denna debatt velat
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.