Riksdagens protokoll 2007/08:88 Torsdagen den 3 april

Riksdagens protokoll 2007/08:88

Riksdagens protokoll

2007/08:88

Torsdagen den 3 april

Kl. 12:00 - 19:06

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 27 och 28 mars. 

2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2007/08:500

Till riksdagen  

Interpellation 2007/08:500 Fennoskankabeln  

av Ulla Andersson (v)  

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 22 april 2008. 

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade engagemang och tjänsteresa. 

Stockholm den 19 mars 2008 
Näringsdepartementet  
Maud Olofsson (c) 
Enligt uppdrag 

Fredrik Ahlén

Departementsråd 

Interpellation 2007/08:510

Till riksdagen  

Interpellation 2007/08:510 Fler aktörer inom arbetsförmedling för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.