Riksdagens protokoll 2007/08:92 Onsdagen den 9 april

Riksdagens protokoll 2007/08:92

Riksdagens protokoll

2007/08:92

Onsdagen den 9 april

Kl. 09:00 - 17:57

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 3 april. 

2 § Val av ny riksrevisor

Från konstitutionsutskottet hade följande skrivelse inkommit: 

Till riksdagen 

Konstitutionsutskottet har i dag enhälligt beslutat att till ny riksrevisor efter Lennart Grufberg från och med den 1 juli 2008 till dess nytt val genomförts under sjunde året därefter och den då valde har tillträtt uppdraget föreslå nuvarande generaldirektören Claes Norgren. 

Utskottet föreslår vidare att riksrevisor Eva Lindström utses att svara för myndighetens administrativa ledning. 

Stockholm den 3 april 2008 

Berit Andnor

Ordförande 

Konstitutionsutskottet hade enhälligt föreslagit att riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.