Riksdagens protokoll 2007/08:97 Onsdagen den 16 april

Riksdagens protokoll 2007/08:97

Riksdagens protokoll

2007/08:97

Onsdagen den 16 april

Kl. 09:00 - 18:05

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 10 april. 

2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2007/08:549

Till riksdagen  

Interpellation 2007/08:549 Inkomstprövat barnbidrag 

av Patrik Björck (s) 

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 22 april 2008. 

Skälet till dröjsmålet är redan inbokade engagemang. 

Stockholm den 3 april 2008 
Socialdepartementet 
Göran Hägglund (kd) 
Enligt uppdrag 

Marianne Jenryd

Expeditions- och rättschef 

Interpellation 2007/08:553

Till riksdagen  

Interpellation 2007/08:553 Förbättrad tolkservice för döva, hörselskadade och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.