Riksdagens protokoll 2007/08:98 Torsdagen den 17 april

Riksdagens protokoll 2007/08:98

Riksdagens protokoll

2007/08:98

Torsdagen den 17 april

Kl. 12:00 - 16:10

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 11 april. 

2 § Meddelande om ändringar i kammarens sammanträdesplan

Andre vice talmannen meddelade 

att interpellationssvar
fredagen den 18 april
skulle utgå, 

att interpellationssvar skulle lämnas
tisdagen den 22 april kl. 13.00
, inte kl. 13.30 som tidigare aviserats och 

att votering skulle äga rum
tisdagen den 17 juni kl. 15.30
, inte kl. 16.00 som tidigare aviserats. 

Meddelandet hade delats ut till riksdagens ledamöter.  

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2007/08:550

Till riksdagen  

Interpellation 2007/08:550
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.