Riksdagens protokoll 2007/08:106 Onsdagen den 7 maj

Riksdagens protokoll 2007/08:106

Riksdagens protokoll

2007/08:106

Onsdagen den 7 maj

Kl. 09:00 - 17:54

1 § Avsägelse

Tredje vice talmannen meddelade att
Sten Nordin
(m) anhållit om entledigande från uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 7 maj 2008. 

Kammaren biföll denna anhållan. 

2 § Anmälan om ersättare för statsråd

Tredje vice talmannen anmälde att följande ersättare inträtt från och med den 7 maj: 

Margareta Cederfelt
(m) för statsminister Fredrik Reinfeldt (m), 

Marianne Watz
(m) för justitieminister Beatrice Ask (m) och 

Mahmood Fahmi
(m) för kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m). 

3 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: 

Interpellation 2007/08:602

Till riksdagen  

Interpellation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida