Riksdagens protokoll 2007/08:111 Onsdagen den 14 maj

Riksdagens protokoll 2007/08:111

Riksdagens protokoll

2007/08:111

Onsdagen den 14 maj

Kl. 09:00 - 16:23

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 8 maj.  

2 § Avsägelse

Andre vice talmannen meddelade att
Britt Bohlin Olsson
(s) anhållit om entledigande från uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 1 juni 2008.  

Kammaren biföll denna anhållan. 

3 § Anmälan om deputerad

Andre vice talmannen meddelade att utrikesutskottet anmält att
Carin Runeson
(s) valts till deputerad i det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet från och med den 22 april.  

4 § Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan

Andre vice talmannen meddelade att
torsdagen den 22 maj
skulle votering äga rum
kl. 12.00 och kl. 16.00
och inte efter debattens slut som
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.