Riksdagens protokoll 2007/08:114 Måndagen den 19 maj

Riksdagens protokoll 2007/08:114

Riksdagens protokoll

2007/08:114

Måndagen den 19 maj

Kl. 10:00 - 16:23

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 12 och 13 maj. 

2 § Meddelande om frågestund

Talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 22 maj kl. 14.00
skulle följande statsråd närvara: 

Socialminister Göran Hägglund (kd), utrikesminister Carl Bildt (m), statsrådet Maria Larsson (kd), jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) och försvarsminister Sten Tolgfors (m). 

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2007/08:642

Till riksdagen  

Interpellation 2007/08:642 Stigande fastighetsskatt  

av Raimo Pärssinen (s)  

Interpellationen kommer att besvaras den 10 juni 2008. 

Skälet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.