Riksdagens protokoll 2007/08:124 Måndagen den 9 juni

Riksdagens protokoll 2007/08:124

Riksdagens protokoll

2007/08:124

Måndagen den 9 juni

Kl. 10:00 - 20:11

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 2 juni. 

2 § Meddelande om frågestund

Talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 12 juni kl. 14.00
skulle följande statsråd delta: 

Statsrådet Lars Leijonborg (fp), justitieminister Beatrice Ask (m), miljöminister Andreas Carlgren (c), statsrådet Tobias Billström (m) och kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m). 

3 § Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan

Talmannen meddelade att voteringen
kl. 15.30 tisdagen den 17 juni
skulle utgå.  

Meddelandet hade delats ut till riksdagens ledamöter. 

4 § Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen

Talmannen anmälde
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.