Riksdagens protokoll 2008/09:44 Måndagen den 8 december

Riksdagens protokoll 2008/09:44

Riksdagens protokoll

2008/09:44

Måndagen den 8 december

Kl. 11:00 - 17:16

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 1 och 2 december. 

2 § Meddelande om frågestund

Tredje vice talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 11 december kl. 14.00
skulle följande statsråd närvara: 

Näringsminister Maud Olofsson (c), justitieminister Beatrice Ask (m), statsrådet Åsa Torstensson (c), finansminister Anders Borg (m) och försvarsminister Sten Tolgfors (m). 

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2008/09:150

Till riksdagen  

Interpellation 2008/09:150 Arbetsmarknadssituationen i Gävleborg och Sandviken  

av Ulla Andersson (v) 

Interpellationen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.