Riksdagens protokoll 2008/09:46 Onsdagen den 10 december

Riksdagens protokoll 2008/09:46

Riksdagens protokoll

2008/09:46

Onsdagen den 10 december

Kl. 09:00 - 16:06

1 § Högtidlighållande av 60-årsdagen av FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna

Anf. 1 TALMANNEN:

Ärade ledamöter! I dag är det den 10 december, och den 10 december 1948 antog FN:s generalförsamling den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. FN-förklaringen antogs på Alfred Nobels dödsdag – dagen för Nobelpriset. 

Artikel 1 i förklaringen lyder ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”. 

Tanken om alla människors lika värde och rättigheter är själva grunden för ett fritt och demokratiskt styrelsesätt. 

I sin moderna form har de mänskliga rättigheterna sitt ursprung i 1700-talets upplysningstid. 

De fick sitt första tydliga statsrättsliga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.