Riksdagens protokoll 2008/09:96 Torsdagen den 2 april

Riksdagens protokoll 2008/09:96

Riksdagens protokoll

2008/09:96

Torsdagen den 2 april

Kl. 12:00 - 20:21

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 27 mars. 

2 § Anmälan om kompletteringsval till krigsdelegationen

Förste vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Berit Högman som ledamot i krigsdelegationen. 

Förste vice talmannen förklarade vald till  

ledamot i krigsdelegationen

Berit Högman (s) 

3 § Meddelande om ändringar i kammarens sammanträdesplan

Förste vice talmannen meddelade att
måndagen den 6 april och tisdagen den 7 april
skulle ev. interpellationssvar kl. 13.00 utgå samt att
onsdagen den 8 april
skulle interpellationssvar tidigareläggas till
kl. 11.30


4 § Anmälan om fördröjt svar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.