Riksdagens protokoll 2008/09:100 Onsdagen den 15 april

Riksdagens protokoll 2008/09:100

Riksdagens protokoll

2008/09:100

Onsdagen den 15 april

Kl. 10:00 - 17:16

1 § Bordläggningsdebatt med anledning av vårpropositionen

Anmäldes 

Proposition 
2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition 

Finansministern överlämnade 2009 års ekonomiska vårproposition 2008/09:100. 

Anf. 1 Finansminister ANDERS BORG (m):

Herr talman! Regeringen överlämnar i dag den ekonomiska vårpropositionen
Ansvar för Sverige – värnar välfärden
till Sveriges riksdag. Propositionen överlämnas i en utomordentligt mörk tid. 90 procent av världsekonomin befinner sig recession. Vi talar om den kanske värsta ekonomiska krisen under efterkrigstiden eller till och med sedan depressionen. Finanskrisen har ryckt undan mattan för människors framtidstro, för investeringar, för världshandeln
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.