Riksdagens protokoll 2008/09:101 Torsdagen den 16 april

Riksdagens protokoll 2008/09:101

Riksdagens protokoll

2008/09:101

Torsdagen den 16 april

Kl. 12:00 - 16:55

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 8 april. 

2 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: 

Interpellation 2008/09:435

Till riksdagen  

Interpellation 2008/09:435 Försäkringskassans information om utebliven utbetalning  

av Matilda Ernkrans (s)  

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 28 april 2009. 

Skälet till dröjsmålet är redan inbokade engagemang. 

Stockholm den 14 april 2009 
Socialdepartementet  
Cristina Husmark Pehrsson (m) 
Enligt uppdrag 

Marianne Jenryd

Expeditions- och rättschef 

3 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades 

Propositioner 
2008/09:99
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.