Riksdagens protokoll 2008/09:104 Onsdagen den 22 april

Riksdagens protokoll 2008/09:104

Riksdagens protokoll

2008/09:104

Onsdagen den 22 april

Kl. 09:00 - 16:11

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 16 april. 

2 § Meddelande om svar på skriftliga frågor

Andre vice talmannen meddelade att skriftliga frågor som lämnats in under tiden fredagen den 24 april kl. 10.00–torsdagen den 30 april kl. 10.00 skulle besvaras senast
torsdagen den 7 maj kl. 12.00


3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2008/09:447

Till riksdagen  

Interpellation 2008/09:447 Försäljning av statliga bolag 

av Bosse Ringholm (s) 

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 15 maj 2009. 

Skälet till dröjsmålet är nationella samt utrikes resor. 

Stockholm
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.