Riksdagens protokoll 2008/09:117 Onsdagen den 13 maj

Riksdagens protokoll 2008/09:117

Riksdagens protokoll

2008/09:117

Onsdagen den 13 maj

Kl. 09:00 - 18:51

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 7 maj. 

2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2008/09:479

Till riksdagen  

Interpellation 2008/09:479 Förskottering av projektering av Norrbotniabanan 

av Ibrahim Baylan (s) 

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 19 maj 2009. 

Skälet till dröjsmålet är inbokade nationella resor. 

Stockholm den 12 maj 2009 
Näringsdepartementet 
Åsa Torstensson (c) 
Enligt uppdrag 

Fredrik Ahlén

Expeditionschef 

Interpellation 2008/09:480

Till riksdagen  

Interpellation 2008/09:480 Diskriminering av ledarhundsförare 

av
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.