Riksdagens protokoll 2008/09:118 Torsdagen den 14 maj

Riksdagens protokoll 2008/09:118

Riksdagens protokoll

2008/09:118

Torsdagen den 14 maj

Kl. 12:00 - 18:58

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 8 maj. 

2 § Hänvisning av ärende till utskott

Föredrogs och hänvisades 

Proposition 
2008/09:191 till miljö- och jordbruksutskottet  

3 § Beslut om ärenden som slutdebatterats den 13 maj

JuU17 Straffet för mord m.m. 

Punkt 2
(Livstidsstraffet)  
1. utskottet 
2. res. 1 (v, mp) 
Votering: 
247 för utskottet 
34 för res. 1 
68 frånvarande 
Kammaren biföll utskottets förslag. 
Partivis fördelning av rösterna: 
För utskottet: 101 s, 79 m, 22 c, 24 fp, 21 kd  
För res. 1: 3 s, 18 v, 13 mp  
Frånvarande: 26 s, 18 m, 7 c, 4 fp, 3 kd, 4 v, 6 mp  

Punkt 5
(Påföljdssystemet)  
1. utskottet 
2. res. 3 (s, v, mp) 
Votering: 
145
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.