Riksdagens protokoll 2008/09:122 Onsdagen den 20 maj

Riksdagens protokoll 2008/09:122

Riksdagens protokoll

2008/09:122

Onsdagen den 20 maj

Kl. 09:00 - 22:41

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 14 maj. 

2 § Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan

Talmannen meddelade att ev. interpellationssvar
fredagen den 22 maj kl. 9.00
skulle utgå. 

3 § Meddelande om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2008/09:494

Till riksdagen  

Interpellation 2008/09:494 Handläggningen av ärenden med bortförda barn 

av Annelie Enochson (kd)  

Interpellationen kommer att besvaras måndagen den 1 juni 2009. 

Skälet till dröjsmålet är utlandsresor. 

Stockholm den 14 maj 2009 
Utrikesdepartementet  
Carl Bildt (m) 
Enligt uppdrag 

Inga Eriksson
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.