Riksdagens protokoll 2008/09:122 Onsdagen den 20 maj

Riksdagens protokoll 2008/09:122

Riksdagens protokoll

2008/09:122

Onsdagen den 20 maj

Kl. 09:00 - 22:41

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 14 maj. 

2 § Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan

Talmannen meddelade att ev. interpellationssvar
fredagen den 22 maj kl. 9.00
skulle utgå. 

3 § Meddelande om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2008/09:494

Till riksdagen  

Interpellation 2008/09:494 Handläggningen av ärenden med bortförda barn 

av Annelie Enochson (kd)  

Interpellationen kommer att besvaras måndagen den 1 juni 2009. 

Skälet till dröjsmålet är utlandsresor. 

Stockholm den 14 maj 2009 
Utrikesdepartementet  
Carl Bildt (m) 
Enligt uppdrag 

Inga Eriksson
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida