Riksdagens protokoll 2009/10:18 Onsdagen den 21 oktober

Riksdagens protokoll 2009/10:18

Riksdagens protokoll

2009/10:18

Onsdagen den 21 oktober

Kl. 09:00 - 20:01

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 15 oktober. 

2 § Val av ställföreträdande justitieombudsman

Följande skrivelse hade inkommit: 

Till riksdagen 

Den tid för vilken Hans Ragnemalm är vald att vara ställföreträdande justitieombudsman löper ut den 15 november 2009. 

Konstitutionsutskottet har berett frågan om val av ställföreträdande justitieombudsman. 

Konstitutionsutskottet föreslår enhälligt att riksdagen från den 15 november 2009 till ställföreträdande justitieombudsman omväljer Hans Ragnemalm. 

Stockholm den 13 oktober 2009 
På konstitutionsutskottets vägnar 

Berit Andnor

Konstitutionsutskottet hade enhälligt föreslagit omval av ställföreträdande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.