Riksdagens protokoll 2009/10:42 Torsdagen den 3 december

Riksdagens protokoll 2009/10:42

Riksdagens protokoll

2009/10:42

Torsdagen den 3 december

Kl. 12:00 - 21:15

1 § Meddelande om aktuell debatt

Förste vice talmannen meddelade att på begäran av Socialdemokraternas riksdagsgrupp skulle en aktuell debatt om djurskyddet anordnas
tisdagen den 8 december kl. 13.00.

Från regeringen skulle jordbruksminister Eskil Erlandsson delta. 

Den inkomna skrivelsen hade följande lydelse: 

Socialdemokraterna önskar hålla aktuell debatt i riksdagen om djurskyddet

Med anledning av den senaste tidens rapportering om vanskötsel av djur på svenska grisgårdar önskar Socialdemokraterna att Riksdagen håller en särskild debatt om djurskydd.  

En rad åtgärder från regeringens sida har under mandatperioden gradvis urholkat det svenska djurskyddet. Vi ser allvarligt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.