Riksdagens protokoll 2009/10:47 Torsdagen den 10 december

Riksdagens protokoll 2009/10:47

Riksdagens protokoll

2009/10:47

Torsdagen den 10 december

Kl. 09:00 - 22:59

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 4 december. 

2 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades 

Propositioner 
2009/10:67 till socialutskottet 
2009/10:70 till konstitutionsutskottet 

Framställning 
2009/10:RB2 till finansutskottet 

3 § Förnyad bordläggning

Föredrogs och bordlades åter 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden 2009/10:SfU2 och SfU8 
Finansutskottets betänkande 2009/10:FiU16 
Konstitutionsutskottets betänkanden 2009/10:KU16, KU22 och KU33 

4 § Utbildning och universitetsforskning

Föredrogs  

utbildningsutskottets betänkande 2009/10:UbU1 
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (prop. 2009/10:1
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.