Riksdagens protokoll 2009/10:49 Måndagen den 14 december

Riksdagens protokoll 2009/10:49

Riksdagens protokoll

2009/10:49

Måndagen den 14 december

Kl. 11:00 - 23:20

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 7 och 8 december. 

2 § Minskning av antalet suppleanter i justitieutskottet

Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter i justitieutskottet skulle minskas från 26 till 25. 

Kammaren medgav denna minskning. 

3 § Meddelande om skriftliga frågor och svar under juluppehållet

Talmannen meddelade att skriftliga frågor som lämnats in under tiden
fredagen den 11 december kl. 10.00–fredagen den 8 januari kl. 10.00
skulle besvaras senast inom fjorton dagar efter det att frågan hade framställts. 

4 § Anmälan om inkomna uppteckningar från EU-nämndssammanträden

Talmannen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.