Riksdagens protokoll 2009/10:51 Onsdagen den 16 december

Riksdagens protokoll 2009/10:51

Riksdagens protokoll

2009/10:51

Onsdagen den 16 december

Kl. 09:00 - 19:22

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 10 december. 

2 § Beslut om ärenden som slutdebatterats den 14 december

KrU5 Tid för kultur 

Punkt 1
(Nya nationella kulturpolitiska mål)  
1. utskottet 
2. res. 1 (s, v, mp) 
Votering: 
154 för utskottet 
147 för res. 1 
48 frånvarande 
Kammaren biföll utskottets förslag. 
Partivis fördelning av rösterna: 
För utskottet: 86 m, 25 c, 23 fp, 20 kd  
För res. 1: 114 s, 20 v, 13 mp  
Frånvarande: 16 s, 11 m, 4 c, 5 fp, 4 kd, 2 v, 6 mp  

Punkt 2
(Kulturlagsfrågor)  
1. utskottet 
2. res. 2 (v) 
Votering: 
283 för utskottet 
20 för res. 2 
46 frånvarande 
Kammaren biföll utskottets förslag. 
Partivis fördelning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.