Riksdagens protokoll 2009/10:52 Torsdagen den 17 december

Riksdagens protokoll 2009/10:52

Riksdagens protokoll

2009/10:52

Torsdagen den 17 december

Kl. 09:00 - 15:05

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 11 december. 

2 § Beslut om ärenden som slutdebatterats den 16 december

JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet 

Punkt 2
(Prioritering av arbetet mot ekonomisk brottslighet)  
1. utskottet 
2. res. 1 (s, v, mp) 
Votering: 
151 för utskottet 
145 för res. 1 
53 frånvarande 
Kammaren biföll utskottets förslag. 
Partivis fördelning av rösterna: 
För utskottet: 79 m, 26 c, 23 fp, 23 kd  
För res. 1: 112 s, 20 v, 13 mp  
Frånvarande: 18 s, 18 m, 3 c, 5 fp, 1 kd, 2 v, 6 mp  

Punkt 5
(Prioritering av arbetet mot människohandel)  
1. utskottet 
2. res. 4 (s, v, mp) 
Votering: 
152 för utskottet 
145 för res. 4 
52
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.