Riksdagens protokoll 2009/10:59 Onsdagen den 20 januari

Riksdagens protokoll 2009/10:59

Riksdagens protokoll

2009/10:59

Onsdagen den 20 januari

Kl. 09:00 - 17:50

1 § Partiledardebatt

Anf. 1 Statsminister FREDRIK REINFELDT (m):

Herr talman! Sverige är ett bra land. Det är för många ett föregångsland, ett land att efterlikna, med frihet och utrymme för människor att växa som andra saknar. Vi är ett föregångsland med kraft att bistå andra – se bland annat på det som nu händer i Haiti. Vi är också redo att ta vår del av det globala ansvaret för finanskrisen, utvecklingsfrågorna och klimatet. 

Den som söker svenska folkets förtroende i höstens val måste visa respekt för att vi har mycket att vara aktsamma om. Svenska folket ropar inte på revolution. Ett föregångsland som står still kommer dock att sluta vara ett föregångsland. Det är inte heller så att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.