Riksdagens protokoll 2009/10:64 Onsdagen den 27 januari

Riksdagens protokoll 2009/10:64

Riksdagens protokoll

2009/10:64

Onsdagen den 27 januari

Kl. 09:00 - 16:16

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 21 januari. 

2 § Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan

Andre vice talmannen meddelade att
torsdagen den 28 januari kl. 12.00
skulle tidigare aviserat interpellationssvar utgå. 

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2009/10:174

Till riksdagen 

Interpellation 2009/10:174 Indelningen av Sverige i anmälningsområden 

av Anne-Marie Pålsson (m) 

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 9 februari 2010. 

Skälet till dröjsmålet är nationella samt utrikes resor. 

Stockholm den 26 januari 2010 
Näringsdepartementet 
Maud
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.