Riksdagens protokoll 2009/10:68 Onsdagen den 3 februari

Riksdagens protokoll 2009/10:68

Riksdagens protokoll

2009/10:68

Onsdagen den 3 februari

Kl. 09:00 - 16:06

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 28 januari. 

2 § Anmälan om förändring i regeringens sammansättning

Från statsminister Fredrik Reinfeldt (m) hade följande skrivelse inkommit: 

Till riksdagens talman 

Förändring i regeringens sammansättning

Jag har i dag förordnat Birgitta Ohlsson att vara statsråd från och med denna dag. 

Stockholm den 2 februari 2010 

Fredrik Reinfeldt

Skrivelsen lades till handlingarna. 

3 § Anmälan om ersättare för statsråd

Förste vice talmannen anmälde att
Gulan Avci
(fp) inträtt som ersättare för statsrådet Birgitta Ohlsson (fp) från och med den 3 februari och tills vidare. 

4 § Ledighet

Förste vice talmannen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.