Riksdagens protokoll 2009/10:108 Torsdagen den 22 april

Riksdagens protokoll 2009/10:108

Riksdagens protokoll

2009/10:108

Torsdagen den 22 april

Kl. 12:00 - 14:47

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 16 april. 

2 § Avsägelse

Förste vice talmannen meddelade att
Siv Holma
(v) avsagt sig uppdraget som suppleant i finansutskottet. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

3 § Anmälan om kompletteringsval till finansutskottet

Förste vice talmannen meddelade att Vänsterpartiets riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Jacob Johnson som suppleant i finansutskottet. 

Förste vice talmannen förklarade vald till 

suppleant i finansutskottet

Jacob Johnson (v) 

4 § Anmälan om protokollsutdrag från utskott

Förste vice talmannen anmälde att ett utdrag ur prot. 2009/10:21 från tisdagen den 20 april i ärende om
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.