Riksdagens protokoll 2009/10:122 Torsdagen den 20 maj

Riksdagens protokoll 2009/10:122

Riksdagens protokoll

2009/10:122

Torsdagen den 20 maj

Kl. 12:00 - 17:08

1 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades 

Framställningar 
2009/10:RRS28 till arbetsmarknadsutskottet  
2009/10:RRS30 till konstitutionsutskottet  

Redogörelser 
2009/10:RRS29 till finansutskottet  
2009/10:RRS31 till utbildningsutskottet  

Motioner 
2009/10:MJ13 och MJ12 till miljö- och jordbruksutskottet  

2 § Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen

Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats till utskott: 

2009/10:FPM80 Meddelande om upphovsrätten i kunskapsekonomin
KOM(2009)532
till näringsutskottet  

3 § Förnyad bordläggning

Föredrogs
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.