Riksdagens protokoll 2009/10:124 Måndagen den 24 maj

Riksdagens protokoll 2009/10:124

Riksdagens protokoll

2009/10:124

Måndagen den 24 maj

Kl. 11:00 - 15:41

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 17 och 18 maj. 

2 § Anmälan om inkomna uppteckningar från EU-nämndssammanträden

Tredje vice talmannen anmälde att uppteckningar från följande EU-nämndssammanträden inkommit: 

fredagen den 23 april 
tisdagen den 4 maj 
fredagen den 7 maj 

3 § Anmälan om inkommet protokollsutdrag från utskott

Tredje vice talmannen anmälde att ett utdrag ur prot. 2009/10:37 från torsdagen den 20 maj i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag inkommit från näringsutskottet. 

4 § Lex Sarah och socialtjänsten – förslag om vissa förändringar

Föredrogs  

socialutskottets betänkande 2009/10:SoU19 
Lex Sarah och socialtjänsten – förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.