Riksdagens protokoll 2010/11:30 Onsdagen den 8 december

Riksdagens protokoll 2010/11:30

Riksdagens protokoll

2010/11:30

Onsdagen den 8 december

Kl. 09:00 - 18:11

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 2 december. 

2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2010/11:80

Till riksdagen 

Interpellation 2010/11:80 Minskning av antalet olyckor med cyklister  

av Carina Adolfsson Elgestam (S)  

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 18 januari 2011. 

Skälet till dröjsmålet är nationella samt utrikes resor. 

Stockholm den 6 december 2010 
Näringsdepartementet  
Catharina Elmsäter-Svärd (M) 
Enligt uppdrag 

Fredrik Ahlén

Expeditionschef 

Interpellation 2010/11:85

Till riksdagen 

Interpellation 2010/11:85 Ungdomsarbetslösheten 
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.