Riksdagens protokoll 2010/11:96 Onsdagen den 4 maj

Riksdagens protokoll 2010/11:96

Riksdagens protokoll

2010/11:96

Onsdagen den 4 maj

Kl. 09:00 - 16:25

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 28 april.  

2 § Avsägelser

Tredje vice talmannen meddelade 

att
Monica Green
(S) avsagt sig uppdraget som ledamot i finansutskottet, 

att
Pia Nilsson
(S) avsagt sig uppdraget som ledamot i trafikutskottet, 

att
Désirée Liljevall
(S) avsagt sig uppdraget som ledamot i trafikutskottet och 

att
Tommy Waidelich
(S) avsagt sig uppdragen som vice ordförande i Riksrevisionens parlamentariska råd, som suppleant i skatteutskottet, som suppleant i utrikesutskottet och som suppleant i fullmäktige i Riksbanken. 

Kammaren biföll dessa avsägelser. 

3 § Anmälan om kompletteringsval

Tredje vice talmannen meddelade
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.