Riksdagens protokoll 2010/11:120 Tisdagen den 21 juni

Riksdagens protokoll 2010/11:120

Riksdagens protokoll

2010/11:120

Tisdagen den 21 juni

Kl. 09:00 - 22:58

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 15 juni. 

2 § Avsägelse

Andre vice talmannen meddelade att
Urban Ahlin
(S) avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

3 § Anmälan om kompletteringsval till EU-nämnden

Andre vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Kenneth G Forslund som suppleant i EU-nämnden. 

Andre vice talmannen förklarade vald till 

suppleant i EU-nämnden

Kenneth G Forslund (S) 

4 § Meddelande om skriftliga frågor under sommaruppehållet

Andre vice talmannen meddelade att skriftliga frågor som inlämnats under tiden
torsdagen den 23 juni
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.