Riksdagens protokoll 2011/12:32 Torsdagen den 17 november

Riksdagens protokoll 2011/12:32

Riksdagens protokoll

2011/12:32

Torsdagen den 17 november

Kl. 12:00 - 16:01

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 10 och 11 november. 

2 § Avsägelser

Talmannen meddelade att
Cecilia Nordenfelt
avsagt sig uppdraget som chefsjustitieombudsman från och med den 1 juni 2012. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

Talmannen meddelade att
Jan Pennlöv
avsagt sig uppdraget som ställföreträdande justitieombudsman från och med den 1 juni 2012. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

3 § Anmälan om kompletteringsval till skatteutskottet och näringsutskottet

Talmannen meddelade att Centerpartiets riksdagsgrupp anmält Marie Wickberg som suppleant i skatteutskottet och näringsutskottet under Erik A Erikssons ledighet. 

Talmannen förklarade
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida