Riksdagens protokoll 2011/12:49 Torsdagen den 15 december

Riksdagens protokoll 2011/12:49

Riksdagens protokoll

2011/12:49

Torsdagen den 15 december

Kl. 12:00 - 22:33

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 9 december. 

2 § Avsägelse

Andre vice talmannen meddelade att
Carina Adolfsson Elgestam
(S) avsagt sig uppdraget som ledamot i EU-nämnden från och med den 1 januari 2012. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

3 § Anmälan om kompletteringsval till EU-nämnden

Andre vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Börje Vestlund som ledamot i EU-nämnden. 

Andre vice talmannen förklarade vald
från och med den 1 januari 2012
till 

ledamot i EU-nämnden

Börje Vestlund (S) 

4 § Meddelande om partiledardebatt

Andre vice talmannen meddelade att partiledardebatt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.