Riksdagens protokoll 2011/12:51 Måndagen den 19 december

Riksdagens protokoll 2011/12:51

Riksdagens protokoll

2011/12:51

Måndagen den 19 december

Kl. 11:00 - 23:06

Ajournering

Kammaren beslutade kl. 11.00 på förslag av andre vice talmannen att ajournera förhandlingarna i cirka fem minuter på grund av larm om misstänkt brand i byggnaden.  

Återupptagna förhandlingar

Förhandlingarna återupptogs kl. 11.05. 

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 12 och 13 december. 

2 § Anmälan om inkomna protokollsutdrag från utskott

Andre vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag inkommit: 

prot. 2011/12:12 för torsdagen den 15 december från civilutskottet  
prot. 2011/12:12 för torsdagen den 15 december från miljö- och jordbruksutskottet  
prot. 2011/12:14 för torsdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.