Riksdagens protokoll 2011/12:52 Tisdagen den 20 december

Riksdagens protokoll 2011/12:52

Riksdagens protokoll

2011/12:52

Tisdagen den 20 december

Kl. 09:00 - 13:10

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 14 december. 

2 § Anmälan om återtagande av platser i riksdagen

Tredje vice talmannen meddelade  

att
Linda Arvidsson Wemmert
(M) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 24 december, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Tomas Avenborg (M), 

att
Hillevi Larsson
(S) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 1 januari 2012, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Rose-Marie Carlsson (S) samt 

att
Henrik von Sydow
(M) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 1 januari 2012, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Marianne Kierkemann (M). 
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.