Riksdagens protokoll 2011/12:61 Onsdagen den 25 januari

Riksdagens protokoll 2011/12:61

Riksdagens protokoll

2011/12:61

Onsdagen den 25 januari

Kl. 09:00 - 19:13

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 19 januari. 

2 § Ledighet

Talmannen meddelade att
Jabar Amin
(MP) ansökt om ledighet under tiden den 12 mars–20 maj. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Talmannen anmälde att
Ann-Louise Hansson
(MP) skulle tjänstgöra som ersättare för Jabar Amin.  

3 § Anmälan om inkommet protokollsutdrag från utskott

Talmannen anmälde att ett utdrag ur prot. 2011/12:13 för torsdagen den 19 januari i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag inkommit från socialförsäkringsutskottet. 

4 § Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen

Talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.