Riksdagens protokoll 2011/12:95 Torsdagen den 12 april

Riksdagens protokoll 2011/12:95

Riksdagens protokoll

2011/12:95

Torsdagen den 12 april

Kl. 12:00 - 21:02

1 § Avsägelser

Tredje vice talmannen meddelade  

att
Thoralf Alfsson
(SD) avsagt sig uppdragen som suppleant i finansutskottet, civilutskottet, försvarsutskottet, socialförsäkringsutskottet, utbildningsutskottet, arbetsmarknadsutskottet och EU-nämnden från och med den 13 april samt  

att
Sven-Olof Sällström
(SD) avsagt sig uppdraget som suppleant i utrikesutskottet från och med den 13 april. 

Kammaren biföll dessa avsägelser. 

2 § Anmälan om kompletteringsval till utskott och EU-nämnden

Tredje vice talmannen meddelade att Sverigedemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Margareta Sandstedt som suppleant i finansutskottet, försvarsutskottet, socialförsäkringsutskottet,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.