Riksdagens protokoll 2011/12:99 Onsdagen den 18 april

Riksdagens protokoll 2011/12:99

Riksdagens protokoll

2011/12:99

Onsdagen den 18 april

Kl. 09:00 - 20:51

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 12 april. 

2 § Ledighet

Förste vice talmannen meddelade att
Lena Olsson
(V) ansökt om ledighet under tiden den 18 april–20 maj. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Förste vice talmannen anmälde att
Leif Lindström
(V) skulle tjänstgöra som ersättare för Lena Olsson. 

3 § Fortsatt ledighet

Förste vice talmannen meddelade att
Gunnar Andrén
(FP) ansökt om fortsatt ledighet under tiden den 21 april–20 maj. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Förste vice talmannen anmälde att
Martin Andreasson
(FP) skulle fortsätta att tjänstgöra som ersättare för utbildningsminister Jan Björklund (FP) under Gunnar Andréns ledighet. 
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.