Riksdagens protokoll 2011/12:116 Onsdagen den 23 maj

Riksdagens protokoll 2011/12:116

Riksdagens protokoll

2011/12:116

Onsdagen den 23 maj

Kl. 09:00 - 20:21

1 § Meddelande om information från regeringen

Andre vice talmannen meddelade att
fredagen den 25 maj kl. 13.00
skulle statsminister Fredrik Reinfeldt (M) lämna information från Europeiska rådets möte den 23 maj. 

2 § Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen

Andre vice talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats till utskott: 

2011/12:FPM141 Ändring av direktiv om hamnstatskontroll
KOM(2012)129
till trafikutskottet  
2011/12:FPM142 Flaggstatens ansvar att verkställa direktiv om sjöarbetskonvention
KOM(2012)134
till trafikutskottet  

3 § Anmälan om inkommen granskningsrapport
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.